275 trẻ thiết kế thành phố thông minh và thân thiện

275 trẻ, từ 8 đến 14 tuổi, trong đó có nhiều trẻ em thiệt thòi, dễ bị tổn thương và chưa được học hành đầy đủ tại TPHCM sẽ cùng tham gia 11 khóa tư duy sáng tạo để cùng thiết kế và quy hoạch thành phố với chủ đề thông minh và thân thiện hơn với trẻ em trong mùa hè này.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Trẻ em sáng tạo: Thành phố thông minh và thân thiện với trẻ em” do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Saigon Innovation Hub (SIHUB – trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM), Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM cùng Trường giáo dục tư duy sáng tạo Arkki hợp tác tổ chức.

Minh Tâm – TBKTSG

(http://mobile.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/273652/)