Arkki bắt đầu hoat động ở Cộng hòa Séc

Với việc đối tác được cấp phép, bắt đầu từ táng 9/2017, Arkki bắt đầu hoạt động ở Prague, Cộng hòa Séc. Điều này đồng nghĩa với việc Arkki hiện đã hoạt động ở 4 quốc gia.

Để bắt đầu, Arkki cung cấp các khóa học cho trẻ em từ 6-9 tuổi tại 5 cơ sở khác nhau xung quanh thủ đô Prague.

Giám đốc của Arrki Praha là kiến trúc sư Katerina Kucharová. Đôi ngũ của Arkki ở Czech vao gồm các kiến trúc sư Jana Buzková, Andrea Fišarová và Gabriela Fišarová.