Arkki bắt đầu mối quan hệ hợp tác với Việt Nam

Sau một tuần làm việc tại Helsenki, Phần Lan, Arkki đã ký một biên bản thỏa thuận bảo mật thông tin với đối tác Việt Nam, hướng đến một hợp tác lâu dài. Đối tác Việt Nam được dẫn dắt bởi ông Kim Tước, Giám đốc điều hành và bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch hội đồng sáng tạo Saigon Innovation Hub (SiHub). SiHub là trung tâm đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam (xem thêm về SiHub tại website: http://web.sihub.vn và Fb: https://www.facebook.com/saigoninnovationhub/)

Mục đích của sự hợp tác là thí điểm mô hình Arkki tại SiHub trong năm 2018 rồi mở rộng, cung cấp các chương trình giáo dục Arkki rộng khắp tại Việt Nam.

Đọc thêm về mối quan hệ hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam:

https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/2017/vietnam-wants-a-genuine-business-partnership/