Arkki International đã được chọn là một trong những Học viện có sự đổi mới hàng đầu và truyền cảm hứng nhất trong giáo dục

Arkki International đã được chọn là một trong những Học viện có sự đổi mới hàng đầu và truyền cảm hứng nhất trong giáo dục trong hạng mục HundrED 2020 Global Collection. Các sáng kiến ​​đã được lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí: Sáng tạo, Tác động và Quy mô, được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu HundrED và Học viện HundrED bao gồm hơn 100 sinh viên, nhà giáo dục và chuyên gia.

HundrED.org là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm những đổi mới truyền cảm hứng trong hệ giáo dục từ mầm non đến trung học. Mục tiêu của HundrED là giúp cải thiện giáo dục và truyền cảm hứng cho các đổi mới từ cấp cơ sở thông qua việc khuyến khích cải tiến về sư phạm, những đổi mới đầy tham vọng và tạo điều kiện để các thành công được nhân rộng toàn thế giới.

HundrED 2020 Global Collection đã được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh đổi mới toàn cầu ở Helsinki, ngày 06/11/2019 với 500 thành viên thuộc cộng đồng giáo dục toàn cầu. Pihla Meskanen, CEO của Arkki International đã được chọn để trình bày cùng với 12 nhà cải cách khác từ khắp nơi trên thế giới.

Pihla Meskanen: “Chúng tôi rất vui mừng là một phần của cộng đồng các nhà giáo dục trên toàn thế giới, những người có chung ước mơ và muốn biến thế giới thành một nơi tốt hơn thông qua giáo dục. Thế giới đang thay đổi với tốc độ cao, và tôi muốn nói rằng sự sáng tạo chính là giới hạn duy nhất của chúng ta!”

Mời các bạn xem thêm thông tin tại đường dẫn:
Arkki International