Arkki khai trương trường học mới tại Hy Lạp

Trong tháng 9/2017, Arrki sẽ cung cấp khóa học tại 3 thành phốthuộc Thessaloniki và Trikala của Hy Lạp.

Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Anh, cho lứa tuổi từ lớp 7 đến lớp 9

Tìm hiểu thêm tại: www.arkki.gr