Arkki Module 2B

Module 2B mở rộng quan điểm của học viên đối với môi trường xây dựng từ các chi tiết quy mô nhỏ nhất đến các thực thể lớn hơn. Trong quá trình học Module 2B, học viên sẽ được học về một số hiện tượng kiến trúc chẳng hạn như tạo khối, chuyển tiếp và kiến trúc bản địa, các khu định cư và khu vực đô thị.

Các dự án riêng lẻ trong Module 2B đan xen các hiện tượng khác nhau liên quan đến môi trường được xây dựng của chúng ta, và giới thiệu những sự kết hợp khác nhau của STEAM & ngoài các chủ đề thông qua các dự án kiến trúc và thiết kế.

Trong suốt khóa học, học viên được học cách quan sát, phân tích và đánh giá môi trường xây dựng cũng như đào sâu kiến thức về các cấu trúc và xây dựng cũng như thiết kế kiến trúc và quy hoạch thành phố. Học viên được hướng dẫn làm việc có hệ thống và kiên trì trong các dự án của mình, điều này tạo nền tảng tốt cho các kỹ năng quản lý dự án. Các học viên thực hành bày tỏ ý kiến của mình và biện minh cho quan điểm của mình trong suốt khóa học. Module 2B thích hợp cho học viên từ 7 đến 10 tuổi, đã hoàn thành các khóa học 1A, 1B và 2A.