Arkki Module 3A

Module 3A bao gồm một loạt các chủ đề là các khái niệm cốt lõi trong thiết kế và kiến trúc. Khóa học này cung cấp một nền tảng vững chắc để kiến thức và kỹ năng được đào sâu và mở rộng trong các module sau.

Học viên sẽ được giới thiệu các kỹ thuật khác nhau về tư duy sáng tạo và thiết kế, chẳng hạn như lập kế hoạch, vẽ và xây dựng với tất cả các loại vật liệu xây dựng mô hình khác nhau. Các dự án trong module này kết hợp thiết kế và công nghệ, toán học và lịch sử và tạo nên một khung cảnh tuyệt vời cho học viên phát triển kỹ năng tư duy bậc cao thông qua học tập dựa trên dự án.

Việc dạy và học giúp phát triển năng lực học viên vào việc sử dụng và áp dụng toán học trong các hiện tượng thực tế một cách chân thực. Ví dụ, các ứng dụng của các phép toán số học cơ bản và sử dụng các thang đo khác nhau. Các học viên được hỗ trợ trong việc xây dựng một sự tự tin lành mạnh và một hình ảnh bản thân tích cực, ví dụ bằng cách nghe và đánh giá cao những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình. Module 3A là một trong những module khởi động cho chương trình giáo dục tư duy của Arkki, thích hợp cho học sinh từ 10 đến 12 tuổi.