Arkki Module 3B

Module 3B đào sâu kiến thức của học viên về STEAM và các môn học khác như kỹ thuật, lịch sử và công thái học cũng như nhà ở và quy hoạch thành phố.

Kỹ năng đổi mới được bồi dưỡng thông qua các dự án thiết kế tích hợp nhiều môn học. Học viên được hướng dẫn để hiểu bản chất và xây dựng môi trường cùng các hiện tượng liên quan. Học viên được hướng dẫn sử dụng các công cụ, vật liệu, công nghệ và phương tiện biểu đạt khác nhau một cách đa dạng.

Trong module này, các kỹ năng nâng cao như tư duy thiết kế và hợp tác được bồi dưỡng thông qua công việc lập kế hoạch nhóm cũng như các thách thức cá nhân. Học viên nhận được phản hồi đa dạng khuyến khích họ bày tỏ suy nghĩ của riêng mình và đánh giá cao quan điểm của người khác. Học viên được hỗ trợ trong việc xây dựng mối quan hệ với môi trường tự nhiên, phát triển thế giới quan của mình và phát triển phần người bên trong. Module 3B phù hợp với học viên từ 10-12 tuổi và nó tiếp tục nội dung của các module từ 1A đến 3A.