Arkki Module 4A

Module 4A là bước tiếp theo sau module 3B và cung cấp một loạt các dự án thú vị kết hợp và kiểm tra thiết kế và công nghệ từ các quan điểm khác nhau.

Các dự án tổng thể kết hợp các môn học như toán học, lịch sử, địa lý, sinh học và kiến trúc, và bao gồm quan điểm phát triển bền vững. Truyền lại và định hình lại các truyền thống được hỗ trợ bằng cách củng cố nhận thức của học viên về di sản văn hóa. Bản chất đa ngành của các nghiên cứu khuyến khích học viên tiếp thu, xử lý, đưa ra, trình bày, đánh giá và thẩm định thông tin trong các tình huống khác nhau.

Trong suốt khóa học, các học viên được khuyến khích thực hành các kỹ năng thuyết trình liên quan đến công việc dự án của riêng họ. Đồng thời cũng được thực hành phản xạ và hợp tác tích cực cùng kỹ năng tương tác. Dạy và học hỗ trợ sự phát triển tư duy đánh giá của học viên, và khuyến khích họ tạo ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và xã hội.