Arkki Module 5A

Module 5A giới thiệu học viên STEAM & ngoài các môn học như dạng hữu cơ, vật liệu xây dựng sinh thái, hình thức và chức năng, hình dạng, khối lượng và tỷ lệ. Học viên sẽ xây dựng cầu nối giữa toán học và các ứng dụng của nó trong thế giới thực và thực hành tư duy toán học và logic của mình áp dụng nó vào hiện tượng thế giới thực. Kỹ năng nghệ thuật được thực hành thông qua các kỹ thuật khác nhau như phác họa, vẽ và chụp ảnh.

Thành phần và bố cục được thực hành trong công việc porfolio cũng như việc sử dụng trong công nghệ thông tin và truyền thông. Các dự án nghệ thuật thị giác, thiết kế và kiến trúc đặt nền móng cho học viên địa phương và toàn cầu.

Trong khóa học này, các kỹ năng nâng cao, như tư duy thiết kế và hợp tác được bồi dưỡng thông qua công việc lập kế hoạch nhóm cũng như các thách thức cá nhân. Quản lý dự án được thực hành trong suốt khóa học. Học viên được hướng dẫn làm việc có hệ thống, kiên trì và chịu trách nhiệm. Module 5A là một trong những module khởi động cho chương trình dài hạn của Arkki. Thích hợp cho học viên từ 12 tuổi trở lên.