Arkki trở thành thành viên chương trình giáo dục Phần Lan

Arkki hiện là thành viên chính thức của chương trình Giáo dục Phần Lan (Education Finland). Đây là chương trình xuất khẩu giáo dục quốc gia, cung cấp các giải pháp giáo dục trên toàn cầu. Education Finland là thành viên của Cơ quan Giáo dục quốc gia Phần Lan (Finnish National Agency for Education) và cũng làm việc trong mạng lưới Tổ chức Giáo dục Phần Lan (Team Finland) www.eduexport.fi

Tổ chức Education Finland bao gồm những công ty tư nhân hàng đầu, các cơ sở dạy nghề và các cơ sở giáo dục đại học của Phần Lan nhằm thúc đẩy quá trình xuất khẩu giáo dục với đa dạng hình thức, từ các sản phẩm giáo dục, công nghệ, các chương trình, ứng dụng đến tài liệu giáo dục… Các dịch vụ này phục vụ nhiều đối tượng như đào tạo giáo viên, các cơ sơ sư phạm, dạy nghề, cũng như cung cấp các giải pháp tổng thể trong chương trình học tập thực tế hay trên môi trường số.