Tác giả: Ngoc Nguyen

Cách nào phát triển bản thân nếu nhận thức sai lầm về tiềm năng của chính chúng ta?

1- CÂU CHUYỆN GÀ ĐẠI BÀNG Ngày xửa ngày xưa, có một quả trứng đại bàng vô tình rơi vào một ổ trứng gà. Thế là trong đàn gà mới nở có một con “gà lạ”. “Gà đại bàng” sống