KHÓA HỌC MỚI

Chương trình giáo dục sáng tạo của Arkki có ba hình thức: chương trình dài hạn chia thành các học phần nhỏ, các trại hè/xưởng sáng tạo theo chủ đề (theme course), và các lớp sáng tạo (workshop) cho trẻ em và thanh thiếu niên. Lớp sáng tạo còn được tổ chức cho gia đình và công ty.

Arkki Module 1A

Module 1A là học phần đầu tiên trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Ở học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng cho

Arkki Module 1B

Module 1B là học phần thứ hai trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Học phần này giúp học viên hiểu sâu hơn về những yếu tố khác nhau

Product Design

Chắc hẳn rất nhiều bạn nhỏ và cả những người lớn chúng ta từng đặt câu hỏi: Tại sao đồ vật hàng ngày lại có nhiều kiểu dáng, công dụng khác nhau?  Ai là người đã thiết kế ra chúng?