Các khóa học của Arkki tại Việt Nam

Học phần 1 A

Học phần đầu tiên là khóa học dài hạn. Trong khóa học, các bạn sẽ suy nghĩ, lập kế hoạch, vẽ và xây dựng các mô hình dựa trên tất cả các loại vật liệu khác nhau. Chủ đề của khóa học này là các yếu tố cơ bản của kiến trúc như màu sắc, hình dạng, cấu trúc. Khóa học thích hợp với trẻ em từ 6-9 tuổi. Các học sinh sẽ học 40 giờ/tuần.

Khóa học về thiết kế đô thị

Chủ đề của khóa học là thiết kế đô thị. Trong khóa học, trẻ em sẽ được làm quen với môi trường xây dựng và thiết kế thông qua các dự án tượng tưởng  và trải nghiệm 3D. Khóa học thích hợp với các em nhỏ và thanh thiếu niên mọi lứa tuổi từ 4-19 tuổi. Các học viên sẽ học tối đa 40 giờ cho khóa học chuyên sâu trong 1 tuần.

Các workshop “kiến trúc ngọt ngào”

Trẻ em chính là người xây dựng tương lai của chúng ta theo mọi nghĩa. Trong các workshop “kiến trúc ngọt ngào” – Sweet Architecture, các em có thể tự xây dựng ngôi nhà tưởng tượng cho riêng mình bằng cách sử dụng kẹo và các que cocktail làm vật liệu. Cấu trúc của khóa học này được dựa trên hình học không gian, các que làm nhiệm vụ cấu trúc và các viên kẹo là chất kết dính.