Học phần 1A

Học phần 1A là học phần thứ năm trong tổng cộng 30 học phần của chương trình giáo dục dài hạn kiến trúc và nghệ thuật Arkki. Đây là học phần đầu tiên dành cho các trẻ vào tuổi đến trường, 6 tuổi nhưng đồng thời cũng có thể được sử dụng cho những trẻ bắt đầu học chương trình Arkki ở độ tuổi  6 – 10. Sau khi hoàn thành học phần 1A, trẻ sẽ tiếp tục với học phần 1B trước khi chuyển lên học phần 2A, 2B hay 3A, 3B…

Học phần 1A, cũng giống như tất cả các học phần khác, chứa 10 dự án với  các chủ đề khác nhau, như xây dựng túp lều, thiết kế mô hình trên máy tính… với tổng thời gian học xấp xỉ 40 giờ. Các học phần có thể được dạy theo các lớp hàng tuần với độ dài điển hình của mỗi buổi học là 90 phút (1,5 giờ) nhưng hoàn toàn có thể kéo dài thành 270 phút (4,5 giờ) cho những ai muốn tìm hiểu nâng cao và các em học mỗi tuần một buổi. Đồng thời, chúng có thể dạy theo các khóa chuyên sâu (còn gọi là khóa học chủ đề), học 6 giờ trong một ngày. Sự khác biệt chính giữa các khóa học hàng tuần và các khóa học chủ đề là học sinh làm việc trong một ngày với thời gian khác nhau.

Trong số rất nhiều các khoá học chủ đề khác nhau, có một khoá học rất phổ biến là “xây dựng túp lều”. Đây là khoá học giúp các em có thể khám phá kiến trúc với tỷ lệ 1:1. Các khoá học xây dựng lều của Arkki giới thiệu tới các em truyền thống xây dựng ở các quốc gia và nền văn hoá khác nhau.  Con người luôn xây dựng ngôi nhà của mình nhằm chống lại những yếu tố bất lợi của thiên nhiên bằng cách sử dụng những vật liệu khác nhau mà môi trường cung cấp. Từ thời cổ đại cho tới ngày nay, các phương pháp xây dựng cơ bản đã được cải tiến dần qua hàng ngàn năm lịch sử.