Danh mục: Course Local

Arkki Module 1A

Module 1A là học phần đầu tiên trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Ở học phần này, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một nền tảng cho

Arkki Module 1B

Module 1B là học phần thứ hai trong chương trình giáo dục dài hạn của Arkki dành cho trẻ đang ở độ tuổi đi học. Học phần này giúp học viên hiểu sâu hơn về những yếu tố khác nhau

Arkki Module 2A

Module 2A đem đến cho học viên những chủ đề phong phú bao gồm quy mô, tỷ lệ con người, cấu trúc và lịch sử cũng như thiết kế kiến trúc và quy hoạch thành phố. Các học viên thực

Arkki Module 2B

Module 2B mở rộng quan điểm của học viên đối với môi trường xây dựng từ các chi tiết quy mô nhỏ nhất đến các thực thể lớn hơn. Trong quá trình học Module 2B, học viên sẽ được học

Arkki Module 3A

Module 3A bao gồm một loạt các chủ đề là các khái niệm cốt lõi trong thiết kế và kiến trúc. Khóa học này cung cấp một nền tảng vững chắc để kiến thức và kỹ năng được đào sâu

Arkki Module 3B

Module 3B đào sâu kiến thức của học viên về STEAM và các môn học khác như kỹ thuật, lịch sử và công thái học cũng như nhà ở và quy hoạch thành phố. Kỹ năng đổi mới được bồi

Arkki Module 4A

Module 4A là bước tiếp theo sau module 3B và cung cấp một loạt các dự án thú vị kết hợp và kiểm tra thiết kế và công nghệ từ các quan điểm khác nhau. Các dự án tổng thể

Arkki Module 4B

Module 4B là cấp độ nâng cao tiếp theo sau 4 A và thu hút học viên vào hiện tượng thực tế thông qua các hoạt động đa ngành, cả thông qua các thử thách cá nhân cũng như các

Arkki Module 5A

Module 5A giới thiệu học viên STEAM & ngoài các môn học như dạng hữu cơ, vật liệu xây dựng sinh thái, hình thức và chức năng, hình dạng, khối lượng và tỷ lệ. Học viên sẽ xây dựng cầu