LIÊN HỆ

Arkki Việt Nam hiện liên tục khai giảng khoá ngắn hạn và dài hạn cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi và nhận các đặt hàng hội thảo, sự kiện, sinh nhật, chương trình ngoại khoá cho các trường học, tổ chức, cá nhân.

Arkki Việt Nam hiện đang tìm kiếm đối tác nhận quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về Arkki, đăng ký khóa học hay tìm hiểu thêm về cơ hội nhận quyền, xin theo dõi và liên hệ:

Website: www.arkki.vn

Facebook: facebook.com/vietnamarkki

Instagram: instagram.com/arkkivietnam

Youtube: youtube.com/channel/arkkivietnam

Email: xinchao@arkki.edu.vn

Tel: 02873000920

Hotline: (+84) 902-414-978