Dùng kiến trúc làm công cụ để rèn luyện kỹ năng thế kỷ 21 cho trẻ

GIÁO DỤC KỸ NĂNG CHO TRẺ EM TẠI ARKKI THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN KIẾN TRÚC

Kiến trúc là bộ môn đòi hỏi phối hợp kiến thức và kỹ năng của nhiều ngành nghề khác nhau, đòi hỏi óc thẩm mỹ và các thấu cảm sâu sắc về con người. Do đó, giáo dục kiến trúc cho trẻ em là một phương tiện đặc biệt phù hợp để cung cấp các dự án phức tạp giúp trẻ em rèn luyện tư duy thiết kế và các kỹ năng quan trọng cần thiết cho công việc tương lai, dù ở bất cứ ngành nghề nào.

Kiến trúc còn cung cấp vô số các dự án khác nhau, mà tự thân chúng đã rất kích thích trí tưởng tượng và hấp dẫn đối với trẻ em. Với giáo dục thông qua kiến trúc, trẻ em được làm việc với các cấu trúc ba chiều, thử nghiệm các nguyên vật liệu và công dụng cụ khác nhau với chính bàn tay cùng tất cả giác quan, được tự do khám phá và thể hiện khả năng sáng tạo của mình.

Giáo dục kiến trúc còn cho các em cơ hội nhận trách nhiệm và tham gia vào quá trình phát triển các dự án, không chỉ gần gũi mà còn có tác động to lớn đến cuộc sống của các em hàng ngày – từ sáng tạo ra một đồ vật mới cho đến quy hoạch cả một thành phố.

#arkkivietnam #giaoductuduy #giaoducsangtao #giaoducphanlan