Học và dạy gì để hội nhập trong tương lai?

Liên Hiệp Quốc đưa ra những bộ kỹ năng mà học sinh cần phải chuẩn bị cho tương lai. Trong đó có kỹ năng đọc – viết, toán, khoa học thường thức, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính…

Chúng ta đang đối diện với một tương lai vô cùng bất định. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới thì 65% những công việc mà con em chúng ta sẽ làm trong tương lai hiện nay không tồn tại, hoặc những công việc mà nói ra ngày hôm nay chúng ta không hiểu nó là công việc gì. Vậy thì học gì và dạy gì để con có thể hội nhập trong tương lai?

Dưới đây là những chia sẻ của bà Nguyễn Phi Vân, Cố vấn đề án xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học – Công nghệ, Cố vấn sáng tạo của Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tại buổi nói chuyện cùng phụ huynh về định hướng chọn trường cho con do Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM phối hợp cùng Học viện sáng tạo Arkki tổ chức.

Trước nay, chúng ta hay đi theo con đường học cho thật giỏi các môn văn hóa, thi thật cao vào những trường “top”, rồi ra trường đi xin việc làm. Nhưng hệ thống giáo dục hiện nay đều đang bị lỗi thời. Cho nên chỉ có những tổ chức và những người lãnh đạo của trường nào mà biết thay đổi tư duy hội nhập thì mới tạo ra được khung trời mới cho học sinh.

Vậy sắp tới, khi người học bước vào thị trường lao động, điều gì sẽ giúp họ giải quyết những vấn đề của tương lai?

Thứ nhất, học sinh nên học về công nghệ tức là học tất cả những khái niệm, ứng dụng về công nghệ, những ảnh hưởng của công nghệ đến những ngành nghề mà mình mong muốn theo đuổi…

Thứ hai, học các kỹ năng về xã hội và trí tuệ cảm xúc để có thể giúp con người chúng ta cạnh tranh được với robot.

Học sinh phải được đưa vào dự án, được thử nghiệm và phải thất bại từ những thử nghiệm đó để tìm được cách thức đến với thành công… Nghĩa là chúng ta chỉ dạy cái cách để học sinh tiếp cận giải quyết vấn đề chứ không dạy kiến thức nữa.

Liên Hiệp Quốc đưa ra những bộ kỹ năng mà học sinh cần phải chuẩn bị cho tương lai. Trong đó có kỹ năng đọc – viết, toán, khoa học thường thức, công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính. Với những “công dân của tương lai” còn có kỹ năng hội nhập gồm tư duy phản biện và giải quyết các vấn đề phức tạp, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác…

Nguồn: thanhnien.vn