“Kiến trúc ngọt ngào”

Kiến trúc ngọt ngào (sweet architecture) là khái niệm được Arkki tạo ra với ý tưởng: người tham gia có thể tìm hiểu cấu trúc và kiến ​​trúc bằng một cách ngọt ngào! Nó đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc học để hiểu được tầm quan trọng của đường chéo hỗ trợ trong cấu trúc gỗ và kim loại.

Với chương trình hội thảo này, trẻ em được tự xây dựng cấu trúc tưởng tượng của riêng mình bằng cách sử dụng vật liệu là kẹo và que tăm. Trong đó, các que tăm làm việc như cấu trúc kết cấu và kẹo như khớp xương để tạo ra những kết cấu hình học không gian. Mục tiêu của lớp ngoại khóa này là cung cấp kiến ​​thức về hình dạng hình học và cấu trúc kiến ​​trúc, dựa trên một bài giảng lý thuyết và một bài thực hành xây dựng. Tùy thuộc vào độ tuổi, học sinh sẽ được tìm hiểu tên của một số dạng hình học 2 chiều và 3 chiều và cách các hình dạng này làm việc trong cấu trúc kiến trúc