Kiến trúc phi cơ của Arkki trở thành môn tự chọn ở trường tiểu học

Lần đầu tiên tại Phần Lan, kiến trúc được tuyển chọn là một bộ môn tự chọn cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 6.

Tại trường tiểu học Puolimatka ở Hyvinkää, Phần Lan, giờ đây học sinh có thể lựa chọn học kiến trúc tại giờ lên lớp  hàng tuần. Arkki đã và đang phát triển nội dung mang tính chất giáo dục và huấn luyện các giáo viên về kiến trúc cũng như những phương pháp học tập mang tính trải nghiệm.

Vào học kỳ đầu tiên năm 2016, hơn 40 học sinh trong tổng số 200 em học sinh từ lớp 4 đến lớp 5 đã chọn kiến trúc. Năm 2017 học sinh từ lớp 6 cũng sẽ có khả năng tiếp cận với phương pháp này.

Tìm hiểu thêm tại: http://archinfo.fi/2016/05/alakoululaiset-valitsevat-

arkkitehtuurin/