LỚP HỌC DEMO ĐẦU TIÊN CỦA MODULE MỚI 

Sáng ngày 22.10, Arkki đã tổ chức lớp học Demo cho các em học sinh với nội dung là 1 dự án trong Module mới.

Head Teacher của Arkki International, Jere Keskinen trực tiếp đứng lớp và thực nghiệm cho các giáo viên Arkki Việt Nam quan sát. Lớp Demo này nhằm đảm bảo cho tất cả giáo viên Arkki Việt Nam hiểu rõ và ghi nhớ tuần tự các bước trong một buổi học, cách giới thiệu bài giảng, cách hướng dẫn và hỗ trợ các em hoàn thành mục tiêu dự án.

Sau lớp Demo, các giáo viên Arkki Việt Nam sẽ được sắp xếp để thực hành đứng lớp với học sinh. Jere sẽ quan sát và đưa ra các nhận xét, góp ý sau đó nhằm đảm bảo tất cả giáo viên đều tuân thủ đúng các chuẩn mực của Phần Lan và các mục tiêu đầu ra của mỗi buổi học đều đạt được.

Các giáo viên Arkki Việt Nam chỉ được giảng dạy học sinh sau khi trải qua nhiều khâu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và được phía Phần Lan chấp thuận.