SỐNG TRONG THỜI ĐẠI A.I. (Artificial Intelligence) – phần 2

PHẦN 2 : Học gì để thích ứng với thời đại hiện nay?
 
Trên đà phát triển hiện nay, chúng ta đang dần tiến đến thực hiện những công việc phức tạp hơn, cần khả năng đưa ra quyết định có tính sáng tạo cao hơn để giải quyết vấn đề tốt hơn. Đó là điều mà những AI hiện thời còn chưa làm được. Nhưng ta có thể đạt được được những kỹ năng này qua phương pháp nào?
 
Nếu nói việc giảng dạy hiện nay là đang dạy từng môn riêng biệt cho trẻ, thì giáo dục “STEAM và những môn khác nữa” là sự liên kết của tất cả các môn: Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineeing), Nghệ thuật, Con người và Khoa học Xã hội (Arts), Toán (Mathematics), Nhân học (Humanity), Triết học (Philosophy),… Chúng ta không nhất thiết phải học thật giỏi một môn học, mà điều quan trọng là biết cách ứng dụng môn đó và những môn khác để giải quyết những công việc phức tạp trong cuộc sống.
 
Để giáo dục STEAM, một trong những phương pháp tiếp cận cốt lõi của giáo dục Phần Lan là phương pháp Học qua hiện tượng (Phenomenon learning) giúp học sinh được tìm hiểu về một hiện tượng cụ thể trong cuộc sống. Đặc biệt nếu đó là những hiện tượng gần gũi với bản thân mình, học sinh sẽ tăng mong muốn khám phá tìm hiểu qua đó tìm cách giải quyết vấn đề sao cho tốt nhất.
 
Các em sẽ được học cách làm việc nhóm chung, suy nghĩ tìm cách giải quyết, học hỏi lẫn nhau, được khuyến khích thể hiện bản thân, được phát triển ý tưởng một cách không giới hạn từ nhỏ. Qua đó kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, kỹ năng sáng tạo của trẻ sẽ được phát triển một cách tự nhiên nhất. Để mỗi khi xuất hiện một vấn đề mới phức tạp, trẻ hoàn toàn có thể tự tin và chủ động đưa ra nhiều hướng giải quyết linh hoạt khác nhau.
##STEAM #21th