Sự khác biệt của giáo dục Phần lan và giáo dục truyền thống

Nền giáo dục sáng tạo Phần Lan

Như đã hứa ở bài post trước về Phần Lan, quốc gia hạnh phúc top đầu Thế giới và có nền giáo dục sáng tạo nhất, bài này Arkki sẽ chia sẻ sâu hơn về triết lý giáo dục tại đất nước đáng ngưỡng mộ này với Quý phụ huynh nhé!!

Các lớp học tại Phần Lan thường áp dụng phương châm lấy người học làm trung tâm – Tập trung vào tự đánh giá của sinh viên

Học sinh sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc thiết kế các hoạt động học tập của riêng mình

Các sinh viên sẽ làm việc nhóm trong các dự án và tập trung nhiều vào các dự án liên quan đến kiến thức đa ngành

Trong học tập, việc học sinh hoạt động và tương tác với giáo viên, các học sinh khác và môi trường học tập là quan trọng, chủ đạo trong việc học, dạy học, kiểm soát

Học sinh giải quyết và giải thích thông tin nhận được dựa trên kiến thức trước đây của mình (phương pháp sư phạm mang tính xây dựng)

Đồng thuận chính trị để giáo dục tất cả trẻ em cùng nhau trong một hệ thống trường học tương đương nhau

Đặt kỳ vọng rằng tất cả trẻ em có thể đạt được học vấn ở mức cao, bất kể hoàn cảnh gia đình hay hoàn cảnh khu vực

Giáo viên theo đuổi mục tiêu giảng dạy xuất sắc

Trách nhiệm tập thể của trường đối với những người học đang gặp khó khăn

Các nguồn tài chính khiêm tốn tập trung chặt chẽ vào lớp học

Bầu không khí tin tưởng giữa các nhà giáo dục và cộng đồng

Link tham khảo: https://www.ccefinland.org/finland-education-model-c1yvm