Thẻ: 21thcenturyskill

GIỎI TOÁN, ĐIỂM CAO CÓ LÀM TRẺ HẠNH PHÚC

Trước tiên chúng ta cần định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là một hành trình mà mỗi con người tự xây dựng nội lực bên trong bản thân mình. Nội lực càng vững vàng, sự tự tin

SỐNG TRONG THỜI ĐẠI A.I. (Artificial Intelligence) – phần 2

PHẦN 2 : Học gì để thích ứng với thời đại hiện nay?   Trên đà phát triển hiện nay, chúng ta đang dần tiến đến thực hiện những công việc phức tạp hơn, cần khả năng đưa ra quyết