Tại sao cần kỹ năng dung hòa văn hóa xã hội

NHẬN THỨC XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA

Trong thế giới không biên giới ngày nay, khi môi trường làm việc trở nên đa dạng thì sự nhạy cảm về văn hóa càng trở nên thiết yếu. Việc hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau, những hệ quy chiếu của từng quốc gia, từng khu vực là hết sức cần thiết để con người có thể thấu hiểu và hợp tác. Kỹ năng làm việc với nhiều người ở nhiều nền văn hóa khác nhau chính là chìa khóa thành công của một công dân Thế kỷ 21.


Nhận thức văn hóa là sự hiểu biết về sự hiện diện của nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhạy cảm văn hóa liên quan đến việc chấp nhận những khác biệt ấy mà không khăng khăng rằng một nền văn hóa nào là tốt hơn hoặc mọi người phải làm theo. Kỹ năng nhạy cảm văn hóa còn được gọi là năng lực văn hóa, là khả năng làm việc bên cạnh những người thuộc các văn hóa khác nhau một cách hiệu quả.
Hiện nay, một số trường phổ thông và đại học trên thế giới đã đưa môn học Nhận thức văn hóa và xã hội thế giới vào chương trình và xem là môn cơ bản của Giáo trình giáo dục công dân toàn cầu. Khả năng hiểu biết, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt văn hóa, xã hội cũng có thể là nguồn cảm hứng để con người ở khắp nơi trên thế giới hợp tác và sáng tạo nên những điều kỳ diệu.
Để là người có nhận thức văn hóa xã hội tốt, bạn nên rèn luyện EQ (#Emotional_Intelligence – Trí tuệ cảm xúc). EQ là nền tảng để con người tương tác và làm việc một cách có trách nhiệm, hiểu biết và tôn trọng mọi sự khác biệt giữa con người trong cùng một quốc gia và với những người thuộc các nền văn hóa khác.

#kynangtheky21 #STEAM #ArkkiVietnam

Tài liệu tham khảo: Tôi, tương lai và thế Giới, tác giả: Nguyễn Phi Vân.