Tại sao phương pháp Tư duy thiết kế lại cần thiết? (p2)

Nhắc lại các bước của phương pháp Tư duy thiết kế :
>> Tìm hiểu để thật sự thấu cảm (Empathize)
>> Xác định được vấn đề cốt lõi (Define Problem)
>> Đề xuất rất nhiều ý tưởng khác nhau (Ideate)
>> Làm mô hình (Prototype)
>> Chạy thử kiểm tra (Test) nhiều lần cho đến khi ra được sản phẩm phù hợp nhất,

Những nhà phát triển cần tích cực tìm hiểu kỹ về người dùng, hợp tác với nhiều người có chuyên môn khác nhau, không sợ sai, thoải mái đưa ra ý tưởng và cũng cởi mở tiếp nhận những ý tưởng đóng góp mới, những góc nhìn mới. Từ đó, những cải tiến, phát minh mới ngày càng gần gũi và đáp ứng chính xác nhu cầu của người dùng hơn.

Arkki cũng thiết kế Workshop theo hướng ứng dụng triệt để phương pháp tư duy thiết kế để tạo ra những sản phẩm theo chủ đề mong muốn. Khi thực hành phương pháp này, trẻ rèn luyện được kỹ năng sáng tạo, hợp tác, thoải mái đưa ra những ý tưởng sáng tạo nhất của mình và tìm cách biến nó thành hiện thực. Từ đó, trẻ càng hiểu và tự tin ứng dụng phương pháp này cho bất kỳ hoạt động sáng tạo nào sau này.

“Thiết kế không phải là thứ chỉ để nhìn thấy hay cảm thấy. Thiết kế là việc một thứ cần phải hoạt động như thế nào” – Steve Jobs

#ArkkiVietnam #STEAM #DesignThinking #ProductDesign