GIÁO VIÊN & NHÂN VIÊN

Vai trò của những giáo viên Arkki là trở thành một người hướng dẫn, dẫn dắt các học viên thông qua lộ trình học tập được thiết kế cẩn thận. Giáo viên cũng đóng một vai trò quan trọng tạo nên một bầu không khí học tập thật ấm áp và an toàn, giúp cho các học viên tự tin trải nghiệm cũng như dám thử thách trong sáng tạo.

Ở Arkki, vai trò của giáo viên không như phong cách truyền thống. Ở Arkki, giáo viên tham gia cùng các học viên trên hành trình học tập cá nhân của mỗi bạn, hỗ trợ nghiên cứu cá nhân và thử nghiệm, đồng thời hướng dẫn các học viên tiến xa hơn; ví dụ như bằng việc cùng nhau thảo luận và tạo ra những câu hỏi. Những hiện tượng khác nhau được tiếp cận thông qua hình ảnh, thảo luận, lập kế hoạch, thiết kế, vẽ, viết, mô hình hóa, xây dựng…- cá nhân và theo nhóm.