Thiết kế đô thị

Trong 5 ngày của khóa học, trẻ em sẽ tự mình đổi mới và suy nghĩ về những ý tưởng cho thành phố trong mơ. Thêm vào đó, các em sẽ được học về các phương tiện và phương pháp có thể ảnh hưởng tới thiết kế của các em về môi trường trong tương lai.

Tại sao lại thách thức các em đến vậy? Vì 70% dân số thế giới sẽ sống ở đô thị vào năm 2050. Điều này đòi  hỏi tinh thần cam kết, tính nhất quán, cộng động và sự hợp tác của tất cả các bên từ các cơ quan công cũng như các đơn vị tư nhân để phát triển các thành phố thông minh, bền vững và hạnh phúc. Sự tham gia của các người dân địa phương là một phần quan trọng trong quyết định định hình thành phố tương lai. Chất lượng môi trường tương lai được xác định bởi chính những đứa trẻ hôm nay.

Trong khóa học mùa hè “Happy City” của Arkki, các bạn nhỏ sẽ được hướng dẫn tập trung vào nhu cầu của con người, các loại công trình, không gian công cộng, các dịch vụ và cơ sở hạ tầng cần thiết cho thành phố tương lai. Các em cũng được học cách phát triển một thành phố sinh động, thông minh và bền vững cho tất cả mọi người.

Khóa học 5 ngày phù hợp với các em trong lứa tuổi từ 8-14, dẫn dắt các em tiếp cận với kiến trức cơ bản và quy hoạch đô thị từ trong lịch sử đến tầm nhìn tương lai. Việc này giúp các em có khả năng quan sát và đánh giá môi trường xung quanh. Trong khóa học các em có thẻ thảo luận và thể hiện ý tưởng của mình về một thành phố đáng sống – những yếu tố quan trọng nhất cho một thành phố tương lai là gì? Các ý tưởng sẽ được trình bày trong một cuộc triển lãm lớn ở trung tâm thành phố.