tr-em-thit-k-tp-hcm-khng-ngp-nc-nhim-arkki-vietnam