TRẺ HỌC GÌ QUA TỪNG DỰ ÁN?

Mỗi dự án, bất kể là dự án gì, dù đơn giản hay phức tạp, thực tế hay trong trường học, đều hướng đến việc giải quyết một vấn đề cụ thể.

Khi học thông qua một dự án thay vì những bài học đơn lẻ, trẻ không tiếp nhận kiến thức một chiều mà sẽ cần tự tìm hiểu mình cần những kiến thức gì và vận dụng kiến thức đó cho công việc gì để hoàn thành được dự án.

Mặt khác, dự án thường là hoạt động làm việc nhóm. Nên trong quá trình thực hiện, trẻ sẽ từ từ học được cách trao đổi, hợp tác với nhau, tìm cách thống nhất và đưa ra quyết định chung để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, mỗi trẻ đều có thế mạnh riêng, nên việc làm việc nhóm còn giúp các em học hỏi lẫn nhau để tự hoàn thiện.

Ở Arkki, ngoài những dự án gần với thực tế, còn có nhiều những dự án siêu thực (ví dụ như nhà bay, thành phố dưới nước, mê cung 3 chiều,…) cần những sáng kiến siêu thực tương ứng. Muc đích là nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo của bé đi xa nhất có thể. Để khi đối diện với những dự án hoàn toàn mới lạ trong thực tế sau này, trẻ sẽ có đủ tự tin là mình làm được.

Học qua dự án, tuy ban đầu chỉ là các dự án trong trường, sẽ là bước đệm quan trọng để luyện cho trẻ đủ kỹ năng và sự tự tin để thực hiện những dự án thực tế về sau.

#ArkkiVietnam #STEAM #ProjectbasedLearning #giaoductuduy #giaoduckynang