Trí tuệ nhân tạo và robot đang dần thay thế khá nhiều công việc của con người.

Trí tuệ nhân tạo (AI), công nhân người máy, tự động hoá,… đều là những thành tựu lớn của khoa học kỹ thuật. Một mặt giúp con người gia tăng năng suất lao động, nhưng mặt khác cũng là lực lượng thay thế nguồn nhân lực khá nhanh chóng.

Bài viết bên dưới liệt kê khá chi tiết việc AI đã và đang tác động và thay đổi mạnh mẽ các lĩnh vực:

1. Chăm sóc sức khoẻ và y tế
2. Giáo dục
3. Marketing
4. Các công ty kinh doanh nhỏ
5. Bán lẻ và thương mại điện tử
6. Quan hệ công chúng (PR)
7. Tuyển dụng và nhân sự

Và dĩ nhiên, không chỉ riêng 7 ngành trên, còn rất nhiều lĩnh vực khác ít nhiều đã bắt đầu ứng dụng AI, kể cả ở Việt Nam!!!

Như vậy trong tương lai không xa, lực lượng lao động truyền thống như y tá, trợ lý, thư ký,… có lẽ sẽ bị cắt giảm nhiều. Và trẻ con nên được định hướng và cập nhật thường xuyên các ngành nghề mới để chuẩn bị cho nghề nghiệp sau này một cách tốt hơn!!! Chúng cũng cần trang bị các kỹ năng mềm cần thiết để có thể gia nhập phía lực lượng lao động KHÔNG THỂ BỊ THAY THẾ bởi robot và AI.

Nguồn: https://learn.g2.com/industries-using-ai