Xếp hạng hạnh phúc

Tiếp nối bài nói về hạnh_phúc, Liên hợp quốc đã xây dựng một thước đo về hạnh phúc và thực hiện xếp hạng hàng năm cho các nước.
Trong Báo cáo hạnh phúc thế giới 2019, Việt Nam xếp hạng 96/132 nước được khảo sát. Đứng đầu là Phần_Lan.

Vậy Phần Lan là đất nước như thế nào mà được danh hiệu quốc gia #sáng_tạo và #hạnh_phúc nhất thế giới thế nhỉ???

Arkki xin giới thiệu trong bài viết ngày mai nhé