Hội thảo “kiến trúc ngọt ngào”

Sweet Architecture (kiến trúc ngọt ngào) là khái niệm được Arkki tạo ra với ý tưởng: người tham gia có thể tìm hiểu cấu trúc và kiến ​​trúc bằng một cách rất ngọt ngào! Vì kiến trúc là một hình thức không gian của nghệ thuật. Điều quan trọng là sử dụng tất cả giác quan để nghiên cứu nó ba chiều. Phương pháp này đã được chứng minh mang lại hiệu quả trong việc học để hiểu được cấu trúc của các tòa nhà.

Với chương trình hội thảo này, trẻ em được tự xây dựng cấu trúc tưởng tượng của riêng mình bằng vật liệu kẹo và que tăm. Trong đó, các que tăm làm việc như cấu trúc kết cấu và kẹo như khớp xương để tạo ra những kết cấu hình học không gian. Người tham gia có thể tự mình khám phá cấu trúc và học bằng cách thử nghiệm, thay vì được đưa ra câu trả lời sẵn. Trong kiến trúc và thiết kế, hiếm khi có câu trả lời “đúng” mà thay vào đó là hàng chục giải pháp khả thi cho mỗi nhiệm vụ đặt ra. Workshop này có thể áp dụng cho lớp học 90 phút hàng tuần, tuần tự, liên tục cho đến khi đầy đủ và cũng rất phù hợp với các hoạt động như tiệc sinh nhật hoặc các sự kiện khác.