Tác giả: Ngan Ngo

Não trái – Não phải: Lợi ích của sự cân bằng

Dạo một vòng các diễn đàn chúng ta sẽ rất bất ngờ khi nhận ra khó khăn của Bố mẹ hiện tại là không biết làm sao để  rèn luyện sự tập trung, sáng tạo, rèn luyện tư duy phản