Tại sao phương pháp Tư duy thiết kế lại cần thiết? (p1)

Design Thinking – Tư duy thiết kế là gì mà mọi tập đoàn lớn trên thế giới đều yêu cầu nhân viên áp dụng???? 💡💡

Chưa hết, các trường học hàng đầu tại Phần Lan, Mỹ và nhiều nước phát triển khác đã và đang sử dụng Tư duy thiết kế để giúp học sinh giải quyết bài tập, dự án với nhiều cách thức sáng tạo, độc đáo, hiệu quả hơn.

Nói ngắn gọn, Tư duy thiết kế là một quy trình, một công cụ tư duy, giúp tìm ra những giải pháp sáng tạo, đột phá và thiết thực cho một vấn đề nào đó.

Để thực hành Tư duy thiết kế, có 5 giai đoạn chính:
>> Định nghĩa vấn đề (Define)
>> Phát kiến ý tưởng (Ideate)
>> Tạo vật mẫu (Prototype)
>> Thử nghiệm (Test)
>> Lặp lại (Repeat)
Thuần thục các bước này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình giải quyết các vấn đề phức tạp, tìm ra nhiều giải pháp hiệu quả bất ngờ.

====================
Arkki hiểu rõ tầm quan trọng của Design Thinking và lợi thế các em có được nếu nắm vững kỹ năng này. Vì vậy, mỗi dự án Arkki đều là một thử thách nhằm giúp các em vận dụng từng bước của Design Thinking, dần dần hình thành thói quen suy nghĩ và thực hành theo quy trình khoa học trên. Từ đó giúp các em vượt trội và thành công dễ dàng hơn sau này.